EN | IS | IT | GR | ES

SUSTAIN IT : Fundur samstarfsaðila þann 8.júní 2020 /

Sjálfbærni í ferðaþjónustu – nýsköpun í þjálfun starfsfólks

SUSTAIN IT : Fundur samstarfsaðila þann 8.júní 2020

2020-06-11
Þann 8. júní síðastliðinn tóku Nýheimar Þekkingarsetur þátt í mánaðarlegum vef fundi SUSTAIN IT verkefnisins. Á fundinn mættu fulltrúar frá öllum samstarfsaðilum verkefnisins en þeir koma frá á löndunum Belgíu, Kýpur, Ítalía, Ísland, Írland og Spánn en er verkefnið styrkt af Erasmus+ áætlun Evrópusambandsins.

Líkt og heimurinn allur hefur SUSTAIN IT verkefnið þurft að breyta skipulagi sínu og áætlunum vegna Covid-19 heimsfaraldursins. Fundir eru haldnir reglulega í gegnum forritið Zoom þar sem farið er yfir stöðu verkefnisins og áætlanir gerðar um framvinduna á þessum nýju og fordæmalausu tímum. Aðstæður eru mjög mismunandi í þátttökulöndunum og samráðið því einkar mikilvægt.

Á fundinum var meðal annars rætt um hvernig haga megi kynningarfundum verkefnisins sem munu fara fram í hverju landi fyrir sig haustið 2020. Vegna aðstæðna í heiminum þarf að hugsa þá viðburði upp á nýtt og jafnvel nýta stafrænar lausnir þannig að hægt sé að kynna afurðir verkefnisins með pompi og prakt þegar líða fer að lokum verkefnisins.

Nýheimar Þekkingarsetur tekur eins og áður hefur komið fram, virkan þátt í verkefninu sem snýst um að skapa markvissar aðferðir til þjálfunar starfsfólks og rekstraraðila í ferðaþjónustu þar sem sjálfbærni er höfð að leiðarljósi. Þjálfunin fer fram sem bein kennsla eða yfirfærsla á þekkingu, en einnig á starfrænu formi með þeim veflæga gangagrunni sem verkefnið skapar. Markhópurinn er núverandi og mögulegir aðilar í ferðaþjónustu, og er markmiðið að bæta samkeppnishæfni þeirra og þekkingu. Mikil áhersla verður lögð á smærri ferðaþjónustuaðila sem alla jafna sjá sér ekki fært að skrá sig í langtíma nám eða námskeið. Markmiðið er því að fræðslan verði aðgengileg og auðskilin, og nýtist vel einyrkjum og smærri ferðaþjónustuaðilum.

Nýheimar Þekkingarsetur sér um utanumhald á verkþætti 4 innan SUSTAIN IT verkefnisins en sá verkhluti snýst fyrst og fremst um mat á afurðum verkefnisins þar sem hver samstarfsaðili í verkefninu fær einstaklinga úr markhópi sínum til þess að skoða efnið og gefa sitt álit á því. Nýheimar Þekkingarsetur og Þekkingarnet Þingeyinga hafa nú þegar staðið fyrir tveimur rýnihóps fundum um SUSTAIN IT verkefnið sem haldnir voru í gegnum Zoom forritið í samstarfi við Kjartan Bollason lektor við Ferðamáladeild Háskólans á Hólum.

Nánari upplýsingar um SUSTAIN IT verkefnið má nálgast á vefsíðu verkefnisins www.sustainit.eu og á heimasíðu Nýheima Þekkingarseturs www.nyheimar.is

Samstarfsaðilar


Nýheimar voru byggðir árið 2002 og starfaði sem óformlegt samstarfsnet stofnana þar til árið 2013 þegar Nýheimar þekkingarsetur var stofnað. Nýheimar þekkingarsetur er samstarfshattur ólíkra stofnana sem starfa á sviði menntunar, menningar, nýsköpunar og rannsókna á Suðausturlandi. Tólf aðilar eru með starfsstöð í setr...
Lesa meira
https://nyheimar.is/


Þekkingarnet Þingeyinga er símenntunar-, háskólaþjónustu- og rannsóknastofnun. Starfssvæði Þekkingarnetsins er Þingeyjarsýslur en aðsetur þess er á Húsavík. Þekkingarnet Þingeyinga býður upp á námskeiðahald, hefur milligöngu um námsleiðir og námsframboð fyrir fólk og vinnustaði og rekur fjarnámssetur með þjónustu...
Lesa meira
http://www.hac.is/

Þetta verkefni er unnið með styrk frá Erasmus+, samstarfsáætlun ESB. Útgáfa þessi endurspeglar eingöngu afstöðu höfundar og framkvæmdarstjórn ESB ber enga ábyrgð á því hvernig upplýsingar úr henni eru nýttar.